Обърнете се към професионален домоуправител

Обърнете се към професионален домоуправителЖивотът в сгради с обща етажна собственост е доста сложен по отношение на поддръжка и плащане на общи сметки. В ежедневието много съседи се оплакват от неуредици и проблеми, но когато настъпи момента да се събират пари за поправяне на проблемните участъци, се спотайват и не желаят да плащат. В такава ситуация решение на проблемите се намират само с професионален домоуправител.

Общата етажна собственост се управлява толкова по-трудно, колкото повече съсобственици има. Един девет или дванайсет етажен блок с по три апартамента на етаж е доста голямо предизвикателство за ефикасно управление. Най-големият проблем – събиране на месечните такси за поддръжка се решава чрез различни методи за разплащане. Фирмa ОБЩ ДОМ, предлагаща услугата “професионален домоуправител” предоставя възможност за разсрочено плащане, като вече никой не минава по апартаментите да събира такси. Всеки съсобственик има задължението да превежда месечните такси в общата банкова сметка, като може да използва различни разплащателни методи.

Удобното събиране на дължимите средства увеличава драстично събираемостта на месечните вноски за поддържане на общите части. Ролята на професионалния домоуправител не се изчерпва само със събиране на средствата за поддръжка на общите части. В неговите задължения влиза организиране на ремонтни дейности, спазване на сроковете за планова поддръжка на асансьор и други съоръжения, а също и осигуряване на контрол на достъпа до сградата.

С приемането на Закона за етажната собственост, всички сгради с обща собственост трябва да имат домоуправител, да водят домова книга и да се впишат в общината. За съжаление, в повечето блокове и кооперации изборът на домоуправител от средите на съсобствениците е невъзможна мисия. Всички са заети, а не на всеки може да се има доверие и да се поверят общите пари. В такава ситуация наемане на фирма като ОБЩ ДОМ ЕООД, която да осигури професионален домоуправител е единствената алтернатива.

Вписването на сградите в общината и регистрацията на домовата книга може да изглеждат излишни действия, но без тях не може. Нередовните сгради подлежат на глоби, които се плащат от всички съсобственици. Като се каже всички, това означава, че поне 20% от съсобствениците в блока ще откажат да дадат пари и отново тежестта ще падне върху едни и същи хора, които са съвестни и си плащат сметките навреме. Точно съвестните и загрижени за мястото, в което живеят хора, настояват за назначаване на професионален домоуправител, който да въведе всичко в ред.

Нередовните платци – хората, които винаги минават между капките в общата етажна собственост са тези, които не желаят сградата да има професионално управление. В момента, в който новият домоуправител встъпи в длъжност, тяхното безхаберие свършва, защото ако откажат да плащат задълженията си, ще се окажат подсъдими. За щастие с последните изменения на Закона за етажната собственост не е нужно общото събрание да има кворум от 100%. Също така, не е нужно всички съсобственици да са съгласни, за да се вземат решения, касаещи управлението на сградата. Това позволява да се въведе ред и общите части да придобият естетичен вид.