Зараждането и значението на пречиствателните станции

Зараждането и значението на пречиствателните станцииПриродата не ни е дала водата само като средство за утоляване на човешката жажда и евентуално транспортно средство, тя е също така среда, която обитават огромно количество животни и растения. Кръговратът на водата в природата е едно от първите условия за наличието на какъвто и да било живот на нашата планета.

С появата на хората обаче, водата – този така ценен природен ресурс все по-често и по-мащабно започна да се замърсява. Това важи особено за силно урбанизираните части или с други думи градовете. Ето защо разглежданият от нас въпрос за важността на съвременните пречиствателни станции е толкова актуален.
Според нас основните въпроси за защитата на околната среда трябва да бъдат разглеждани въз основата на следните принципи:

  • Формата и мащабът на човешката дейност трябва да бъде съизмерими със запасите на невъзобновимите природни ресурси;
  • Неизбежните отходни продукти на всички съвременни производства трябва да бъдат съхранявани или връщани в околната среда във форма и концентрация, които да са безвредни за всички живи организми. Този принцип е от особено значение за водните ни ресурси.
  • Непрестанно усъвършенстване и все по-мащабно разпространение на пречиствателни станции от adizo.info от най-ново поколение.

Познатите на повечето съвременни обитатели на планетата Земя пречиствателни станции са сравнително младо изобретение, но техните пра-прадеди се появяват преди повече от 2 хилядолетия. Още по времето на древен Египет, Гърция и Рим са съществували канализационни системи, по които отходните води от човешките градове и животинските ферми са се транспортирали до намиращите се в близост реки, езера и морета.

В древен Рим преди канализационните води да се изхвърлят в Тибър, те са се събирали и престоявали в специален изкуствен водоем, наречен cloaca maxima. През средновековието този опит бива забравен и вместо в подобия на пречиствателни станции, хорските и животинските нечистотии са били изливани направо на градските улици и са били почиствани от дъжд на вятър. Това става причина за замърсяване и заразяване на питейните източници, водейки след себе си епидемии от холера, тиф, дизентерия и други болести.

Дядовците на съвременните пречиствателни станции се появяват отново в Англия, в началото на 19 век, където необходимостта от обработването на отточните води е била меко казано голяма. По пример на древен Рим, водите на острова започват да се събират и държат за утаяване в специални големи съдове, а утаилия се материал се използвал във вид на тор. От споменатия период до наши дни словосъчетанието пречиствателни станции от Adizo.info не само, че не се забравя, но и се използва все повече с всеки изминал ден.