Download от Vbox7

Потребителите имат възможност в срока да заявят, че отхвърлят промените във Vbox7 download, сваляне от Vbox7, чрез изпращане на съобщение. В случай, че не бъде получено за отхвърляне на промените изявление, се счита, че е обвързан от тях потребителят. Заявяването, че потребителят не е съгласен с промените, до автоматично прекратяване ще води на договора между сваляне от Vbox7 за ползване на услугите, чрез уебсайта предоставяни, и потребителя, при което Vbox7 и Vbox7 downloader-и имат право незабавно да спрат  достъпа му до потребителския профил, регистрацията му да прекратят и от сървърите да изтрият цялото съдържание, разположено от него.

Потребителят осигурява сам необходимото му клиентско оборудване за ползване на услуги; има право в режим on-line на достъп до услугите, от Vbox7 download, предоставяни чрез уебсайта, при изискванията за достъп и спазване на условията, при сваляне от Vbox7 определени. Потребителят следва да въведе името и паролата, за да  има право с upload да разполага на сървъра на Vbox7 и Vbox7 downloader-и.

Потребителят се задължава:

  • злоумишлени действия да не извършва по смисъла на условията за ползване на Vbox7 download;
  • да уведомява за всеки случай на открито нарушение, извършено при използване на услугите сваляне от Vbox7;
  • за представител на група хора или юридическо лице да не се представя, от които не е оправомощен да ги представлява, за друго лице или да заблуждава трети лица по друг начин относно принадлежността си към определена група хора или самоличността си;
  • своевременно да уведоми Vbox7 и Vbox7 downloader-и при констатиране на повредени файлове за отстраняването им;
  • да не използва каквито и да е методи, които водят до нежелано от Интернет-потребителите принудително зареждане на съдържание и други подобни.

Потребителят по своя собствена преценка по всяко време има право да прекрати използването на предоставяните услуги, прекратявайки регистрацията си във Vbox7 download. Договорът за автоматично прекратен се счита между страните от датата на прекратяване на регистрацията, като Vbox7 достъпа на съответния потребител спира до профила му, да спре достъпа има право на останалите до потребителското съдържание и от сървърите си да изтрие цялото потребителско съдържание.

Потребителят достъп да осъществява може до собственото си или всяко друго съдържание, на уебсайта за сваляне от Vbox7 публикувано, за лично ползване само, при ползване на сайта на нормалната функционалност.