Промоции

Промоции могат с различен период от време да бъдат, в зависимост характера на услугата или продукта, който промотират. Не е използвана най-широко думата промоция и вместо нея често като „специална оферта” фрази се използват, или топ оферта, отстъпка, изгодно предложение, намаление и т.н.

Ето осем лесни стъпки, да се приложат които могат, за да могат силни и фокусирани да са посланията на марката на фирмата, в директна промоция която е:
– Фирмата-дистрибутор или производител, следва само фирми да наема за провеждане на директните си промоции, да докажат които могат, че детайлно обучение на своя персонал провеждат.
– Обучението на персонала заедно с хора от маркетинговия отдел да се прави следва от на фирмата производител или търговец.
– Задължително следва да се направят “сухи” тренировки към края на обучението със случайни хора, които на продукта са потенциални клиенти. Добре е на всички възможни групи от клиенти в магазина за продукта въпроси да бъдат зададени.
– Новите и нестандартни въпроси своя искрен и убедителен отговор следва да намерят, преди на търговския персонал в сценария да залегнат, който в магазинната мрежа ще извършва промоции.
– Задължително е да са опитвали момичетата продукта, изпробвали или ползвали, от личен опит за да го познават. Би било чудесно, ако им харесва продуктът, а по-добре е на марката фенове да са. Ако фенове на марката не са или дори не им харесва продуктът – е проблем, защото може бързо да лъсне в тази промоция и продажба неискреността.
– Добра идея е осигурени условия да бъдат и момичетата да опитат, ползват или изпробват конкурентни продукти – те по-добра представа ще имат какво точно на промоция рекламират и в отговорите си по-компетентни ще са на най-различни въпроси на клиенти.
– След в активна промоция влизане на продукт, добре е тайни клиенти да се използват – на фирмата-производител служители, дистрибутор и наети специално хора, за да може се установи дали в точките на продажбите момичетата към посланията се придържат, които собственикът на марката иска да внуши. Ако не се придържат към сценария на тази промоция, следва към анализ да се пристъпи и в поведението на незабавна корекция. Анализът да бъде изготвен е добре както за фирма за момичета на ниво, така и на фирма-производител/дистрибутор ниво.