Права и задължения на адвоката

Когато наемем адвокат, би трябвало да знаем какви права и задължения има той. Всеки, който има съдебни проблеми има нужда от адвокат, но трябва да е сигурен, че този адвокат няма да му навреди. Когато човек е престъпил закона по един или друг начин, независимо дали е виновен или не, той има право на защита. Неговият защитник е длъжен да съблюдава неговите интереси, като пази в тайна всичко, което би навредило на клиента му.
От сайта www.kantoraivanova.com може да се почерпи информация за много аспекти на адвокатската дейност. Защитникът е длъжен да спазва етичен кодекс, съобразно който пази пълна конфиденциалност относно делата на своите клиенти. Той има право да премълчава факти, които биха навредили на клиента му в съда, а също и да съветва клиента си какво да говори по време на разследването на случая, заради който е подведен под отговорност. Добрият адвокат планува защитата на довереника си така, че да защити максимално неговите интереси, дори и той да е виновен.
Всеки човек трябва да носи визитката на някой добър адвокат постоянно със себе си. Никой не знае кога точно ще му се наложи да ползва юридическа помощ. Докато си ходим по улицата в ежедневието може да се случат събития, които да ни въвлекат в съдебни спорове. Адвокат Елисавета Иванова съветва винаги да търсим юридически съвет при инциденти, които застрашават живота, здравето и достойнството ни. Ако нещо непредвидено се случи и не знаем как да реагираме, веднага трябва да се обадим своя адвокат. Особено при случаи на пътно – транспортни произшествия, битови скандали или посегателства върху собствеността ни, за да ни даде съвет какво да правим и как да реагираме. Всеки човек има това право – да се посъветва с адвокат в трудна ситуация. Този съвет може да му спести много пари и нерви впоследствие. Затова е добре всеки човек да поддържа контакт с добър адвокат, който може да му даде адекватен съвет във всяка житейска ситуация.
В задълженията на адвоката влиза и постоянното обогатяване на знанията и опита му. Законите се променят непрекъснато, затова адвокатът се учи цял живот, за да повишава своя опит и компетентентност.