Зависимост от компютърните игри

Първите случаи през 1983 година са документирани на зависимост от компютърни игри, но на проблема научното изследване в средата на деветдесетте години започва. Повечето публикувани изследвания върху 2 основни въпроса се фокусират ктм BGflash.com – предоставяне доказателство за патологичната употреба на игри и надеждност на различни  дефиниции, или за нейната понятийна валидност предоставяне на доказателство.

Едно от актуалните и най-задълбочените изследвания на проблема доказва, че патологични модели на зависимост съществуват от видео и компютърни игри. Резултатите показват, че 1 на 10 са патологични играчи от изследваните деца и юноши, което според критерия на  Международната класификация на болестите за патологична хазартна зависимост, негативно се отразява върху семейството, ежедневните дейности и училището. Според  него, когато за патологична злоупотреба с Topigri.bg се говори с игри с коли и други, само за прекалено играене не става дума, а на функционирането на индивида за нарушаване и на множество нива в обществото.

В България има също към този феномен научен интерес и изследване е проведено, на което в резултат въпросник е създаден за оценка на нагласите към компютърните игри с коли на юношите, който според авторите надежден инструмент ще бъде за изучаване проявите към компютърните игри на различна пристрастеност. Той да спомогне в BGflash.com  може също така за разкриване в това отношение на водещите предпоставки. Според авторите, той може с диагностичните си възможности полезен на практиката да бъде, към справяне ориентирана с негативните ефекти в живота на деца и юноши на засилено присъствие на компютърните игри. Изследователите считат, че  за тази зависимост причините в моделите на възнаграждаване се коренят, които на компютърните игри с коли от сюжета са основна част. Нарастващият стремеж на играещия в играта какво става по-нататък да разбере в Topigri.bg, повече точки да събере, оръжие, сила, или дадена мисия успешно да изпълни, за игра до все по-силно желание водят. Според психолозите, много от игри с коли основни психологически нужди задоволяват и често играчите заради наградата продължават да играят, свободата това да бъдеш, което да бъдеш искаш, и с другите играчи в BGflash.com  връзката.  Те като обичайни поведения се разглеждат, които за индивида полза имат и върху неговия живот негативно не влияят.